Nissan wprowadza program dla polskich absolwentów 1 grudnia, 2010

Centrala Nissana w Europie Środkowowschodniej, obejmująca swym zasięgiem Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, od dnia 1 stycznia 2011 wprowadza specjalny program dla polskich absolwentów: Nissan Graduate Programme.

Program ten skierowany jest do młodych ludzi z maksymalnie 1-rocznym doświadczeniem zawodowym i maksymalnie 2 lata po zakończeniu studiów. Trwa on 2 lata i ma charakter modułowy: wybrana osoba co 6 miesięcy zmienia dział, pozycje i zakres obowiązków w międzynarodowej centrali Nissana w Budapeszcie.

Z uwagi na charakter projektu, jeden z 6-miesiecznych modułów ma miejsce w warszawskim oddziale Nissana w działach sprzedaży i marketingu, aby lepiej poznać specyfikę rynku polskiego i działania lokalnych zespołów.

Z uwagi na rosnące znaczenie rynku środkowoeuropejskiego dla marki Nissan, równocześnie z Polską, od stycznia 2011 roku program zostanie także wdrożony w Czechach i na Węgrzech. Nissan Graduale jest stałym elementem rozwoju młodych talentów wewnątrz europejskiej korporacji Nissana, gdzie od początku cieszył się dużym zainteresowaniem.

Firma stawia sobie za cel pozyskanie młodych i utalentowanych ludzi w Polsce, którzy chcieliby rozpocząć pracę w uznanej korporacji i międzynarodowym środowisku, rozwinąć zdolności biznesowe i zdobyć doświadczenie w różnych działach firmy. W ciągu trwania całego projektu Nissan zapewnia wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia, a po jego ukończeniu istnieje możliwość stałego zatrudnienia.

Informacje o programie Nissan Graduate zostały opublikowane na głównych portalach internetowych dla osób poszukujących pracę, w codziennej prasie oraz w wysłanych biuletynach do największych szkół wyższych w Polsce.

Źródło: Samar

Komentarze zablokowane.